Truyện mới + Hot nhất: Bí mật tình yêu phố Angel Full - Yêu nhau để cưới full - 50 Sắc thái (Xám, đen, tự do)

Thần đồng đất việt – full

Đăng vào Tháng Chín 29, 2012

Thần đồng đất việt  - full

Htrangti Thần đồng đất việt    full

Sơ lược:

Phần sau đây có thể cho bạn biết trước nội dung của tác phẩm.

Truyện lấy bối cảnh là thời Hậu Lê, nhưng những sự kiện xảy ra trong truyện không trùng lặp với những sự kiện xảy ra trên thực tế. Tuy vậy, hầu hết những sự kiện chính xảy ra trong Thần Đồng Đất Việt đều dựa trên những câu truyện, điển tích lịch sử có thật của Việt Nam. Tác phẩm này kể lại những câu chuyện về cuộc đời của Lê Tí, một Trạng Nguyên của Đại Việt cùng với những người bạn thân của cậu là Sửu ẹo, Dần béo và Cả Mẹo. Sự ra đời của Trạng Tí cũng không bình thường. Kiếp trước cậu vốn là một bậc thần tiên có kiến thức uyên bác trên Thiên Đình, sau đó được đầu thai xuống trần gian để giúp đỡ Đại Việt. Mẹ của Tí là bà Hai hậu, sau khi đi cày về mệt mỏi đã ngồi lên một hòn đá để nghỉ ngơi và có mang và sau đó sinh ra cậu……

Danh sách các tập:

Thần đồng đất việt: Chapter-1

Thần đồng đất việt: Chapter-2

Thần đồng đất việt: Chapter – 3

Thần đồng đất việt: Chapter-4

Thần đồng đất việt: Chapter-5

Thần đồng đất việt – tập 6

Thần Đồng Đất Việt – tập 7

Thần Đồng Đất Việt – tập 8

Thần Đồng Đất Việt – tập 9

Thần Đồng Đất Việt – tập 10

Thần Đồng Đất Việt – tập 11

Thần Đồng Đất Việt – tập 12

Thần Đồng Đất Việt – tập 13

Thần Đồng Đất Việt – tập 14

Thần Đồng Đất Việt – tập 15

Thần Đồng Đất Việt – tập 16

Thần Đồng Đất Việt – tập 17

Thần Đồng Đất Việt – tập 18

Thần Đồng Đất Việt – tập 20

Thần Đồng Đất Việt – tập 21

Thần Đồng Đất Việt – tập 22

Thần Đồng Đất Việt – tập 23

Thần Đồng Đất Việt – tập 24

Thần Đồng Đất Việt – tập 25

Thần Đồng Đất Việt – tập 26

Thần Đồng Đất Việt – tập 27

Thần Đồng Đất Việt – tập 28

Thần Đồng Đất Việt – tập 30

Thần Đồng Đất Việt – tập 31

Thần Đồng Đất Việt – tập 32

Thần Đồng Đất Việt – tập 33

Thần Đồng Đất Việt – tập 34

Thần Đồng Đất Việt – tập 35

Thần Đồng Đất Việt – tập 36

Thần Đồng Đất Việt – tập 37

Thần Đồng Đất Việt – tập 38

Thần Đồng Đất Việt – tập 39

Thần Đồng Đất Việt – tập 40

Thần Đồng Đất Việt – tập 41

Thần Đồng Đất Việt – tập 42

Thần Đồng Đất Việt – tập 43

Thần Đồng Đất Việt – tập 44

Thần Đồng Đất Việt – tập 45

Thần Đồng Đất Việt – tập 46

Thần Đồng Đất Việt – tập 47

Thần Đồng Đất Việt – tập 48

Thần Đồng Đất Việt – tập 49

Thần Đồng Đất Việt – tập 50

Thần Đồng Đất Việt – tập 51

Thần Đồng Đất Việt – tập 52

Thần Đồng Đất Việt – tập 53

Thần Đồng Đất Việt – tập 54

Thần Đồng Đất Việt – tập 55

Thần Đồng Đất Việt – tập 56

Thần Đồng Đất Việt – tập 57

Thần Đồng Đất Việt – tập 58

Thần Đồng Đất Việt – tập 59

Thần Đồng Đất Việt – tập 60

Thần Đồng Đất Việt – tập 61

Thần Đồng Đất Việt – tập 62

Thần Đồng Đất Việt – tập 63

Thần Đồng Đất Việt – tập 64

Thần Đồng Đất Việt – tập 65

Thần Đồng Đất Việt – tập 66

Thần Đồng Đất Việt – tập 67

Thần Đồng Đất Việt – tập 68

Thần Đồng Đất Việt – tập 69

Thần Đồng Đất Việt – tập 70

Thần Đồng Đất Việt – tập 71

Thần Đồng Đất Việt – tập 72

Thần Đồng Đất Việt – tập 73

Thần Đồng Đất Việt – tập 74

Thần Đồng Đất Việt – tập 75

Thần Đồng Đất Việt – tập 76

Thần Đồng Đất Việt – tập 77

Thần Đồng Đất Việt – tập 78

Thần Đồng Đất Việt – tập 79

Thần Đồng Đất Việt – tập 80

Thần Đồng Đất Việt – tập 81

Thần Đồng Đất Việt – tập 82

Thần Đồng Đất Việt – tập 83

Thần Đồng Đất Việt – tập 84

Thần Đồng Đất Việt – tập 85

Thần Đồng Đất Việt – tập 86

Thần Đồng Đất Việt – tập 87

Thần Đồng Đất Việt – tập 88

Thần Đồng Đất Việt – tập 89

Thần Đồng Đất Việt – tập 90

Thần Đồng Đất Việt – tập 91

Thần Đồng Đất Việt – tập 92

Thần Đồng Đất Việt – tập 93

Thần Đồng Đất Việt – tập 94

Thần Đồng Đất Việt – tập 95

Thần Đồng Đất Việt – tập 96

Thần Đồng Đất Việt – tập 97

Thần Đồng Đất Việt – tập 98

Thần Đồng Đất Việt – tập 99

Thần Đồng Đất Việt – tập 100

Thần Đồng Đất Việt – tập 101

Thần Đồng Đất Việt – tập 102

Thần Đồng Đất Việt – tập 103

Thần Đồng Đất Việt – tập 104


Gửi Phản hồi

39 queries in 0.461 seconds.