Truyện mới + Hot nhất: Bí mật tình yêu phố Angel Full - Yêu nhau để cưới full - 50 Sắc thái (Xám, đen, tự do)

Người nuôi rắn và con rắn

Đăng vào Tháng Sáu 20, 2011

 Người nuôi rắn và con rắn

Ngày xưa, có một bác nông dân nuôi một con rắn, từ lúc nó còn bé tí tẹo cho đến khi nó lớn đùng. Ngày ngày, bác đi kiếm nhái và ngoé làm thức ăn cho rắn.

Vào một ngày nọ, bác chẳng kiếm được gì cho nó ăn cả. Rắn tức lắm, nó liền nói với bác:

- Ông không kiếm được gì cho tôi ăn thì tôi sẽ cắn chết ông.

Bác nông dân giận lắm, liền nói:

- Ừ! Ngươi muốn cắn thì ta cho cắn. Nhưng phải đi hỏi vài nơi xem có nên cắn ta hay không đã.

Rắn đồng ý đi theo bác. Đầu tiên, đi hỏi con hạc. Hạc nói:

- Mày đúng là đồ vô ơn. Nhờ ai nuôi mày lớn khôn, mà mày định cắn người ta?

Rồi hai bên lại đến hỏi rùa. Rùa nói:

- Rắn đúng quà rồi còn gì! Nuôi nó mà không cho nó ăn thì nó cắn chết cũng không oan.

Rắn và bác nông dân đến gặp quạ. Quạ tức rắn, chẳng nói chẳng rằng mổ rắn chết tươi luôn.

Rắn đem chuyện của mình lên kiện với Phật. Phật nói:

- Hạc nói có lí – Cho đứng trên cao.

- Rùa nói vô lí cho bò dưới thấp.

- Còn rắn là đồ vô ơn bạc nghĩa nên Ta cho phép Quạ được tha xắc Rắn lên cây cao để nêu gương trước toàn thiên hạ.

Bởi vậy mà bây giờ Hạc thì được ngất ngưởng đứng trên hương án cao. Rùa thì bị ép dưới bia đá. Còn quạ thì được đứng chót vót trên đầu cây.


Gửi Phản hồi

33 queries in 0.548 seconds.